Cart

0

Tishoury Tours Group:

Egypt Branches:
Tishoury Tours Cairo : 8 El-Obour Building, Salah Salem Road ,Cairo , Egypt
Tel.: +(2) 02 2405 5062 – 2405 5063 – 2405 5064
Fax: +(2) 02 2405 5027        Mobile : 01226885666
Hotline # 19821
Email: egypt@tishourytours.com
Email: info@tishourytours.com
Website: www.tishourytours.com

Tishoury Tours Alexandria:
4 Fawzy Moaaz St. – Sumoha , Alexandria, Egypt
Tel.: +(2) 03 424 2594 – 03 420 8193 – 03 420 8196

Tishoury Tours Cyprus :
35 Sotiraki makidi ave, 8036 kate Paphos, Cyprus
Tel.:  0035726819719

X